2015-02-26 /

Lietuvos rinkos ir sociologinių tyrimų asociacija įgyvendina projektą „LRSTA narių darbuotojų profesinių įgūdžių stiprinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas  - tęstinis darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas. Įmonės vykdo bendras darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Projekte numatoma vykdyti įmonių specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo mokymus taip siekiant padidinti jų profesionalumą ir galimybes teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Taip pat bus sprendžiama darbuotojų turimos kvalifikacijos neatitikimo šiuolaikiniams darbo rinkos reikalavimams problemos bei įgyvendinami įmonių strateginiai tikslai plečiant savo veiklą, pritraukiant naujus klientus ir didinant sukuriamą pridėtinę vertę.

Lietuvos rinkos ir sociologinių tyrimų asociacija vienija įmones, kurios teikia sociologinių ir kitų tyrimų paslaugas Lietuvos ir užsienio šalių klientams. Pagrindinėis įmonių grupės tikslas – teikti kokybiškas paslaugas. Dėl šios priežasties įmonės daugelyje sričių bendradarbiauja tarpusavyje ir drauge sprendžia aktualias problemas. Viena jų – darbuotojų kvalifikacija, kurios tobulinimui turi būti skiriamas didelis, dėmesys, nes šioje srityje dirbantiems darbuotojams keliami vis aukštesni reikalavimai. Įmonėms vis sunkiau pritraukti kvalifikuotus specialistus. Todėl būtina skirti didesnį dėmesį darbuotojų profesionalumo kėlimui, nes didėjant konkurencijai ypatingai svarbią vietą užima įmonių darbuotojų žinios ir profesionalumas. Dėl šios priežasties ir buvo inicijuotas jungtinis asociacijos narių projektas, nukreiptas į darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimą.