Kontaktai:
Tel. +370 5 2054500
Fax. +370 5 2054501
A. Goštauto g.40, 
03163 Vilnius
Siųsti žinutę      

socialinis sektorius

Santykių su tikslinėmis auditorijomis valdymas socialinėje erdvėje skiriasi nuo santykių valdymo verslo pasaulyje. Socialinėje rinkodaroje taikomos verslo rinkodaros priemonės padeda siekti visuomenei palankių susitarimų su atskirais individais ir taip auginti visuotinę socialinę gerovę.

 

Visuomenės gerovė - tyrimų socialinėje erdvėje galutinis tikslas. Tyrimai turi padėti surasti sprendimą, kaip paskatinti piliečius, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, siekti naudos visuomenei. Kitaip tariant, jei verslo erdvėje mes dažniau kalbame apie mainus, tai socialinėje erdvėje - apie visapusišką partnerystę: piliečių ir institucijų, piliečių ir tyrėjų, institucijų ir tyrėjų.

 

Rinkos tyrimų instrumentus tiesiogiai naudojant socialiniame sektoriuje, daroma keletas “automatinio perkėlimo” klaidų. Tikslinių grupių atstovai traktuojami labiau kaip:

 • vartotojai verslo srityje, o ne kaip piliečiai ar įtakos grupių atstovai;
 • pasyvūs vartotojai, ne kaip aktyvūs dialogo dalyviai.

 

Idealiu atveju tyrėjai turi siekti padėti piliečius įtraukti į socialinį dialogą, ne tik apklausti.

 

Analizuodami piliečių nuostatas ir poreikius mes padedame valstybės institucijoms pažinti visuomenę ir, taikant efektyvius informavimo ir socialinio dialogo būdus, stiprinti abipusį pasitikėjimą. Prisidėdami prie socialinių informacinių kampanijų strategijų kūrimo, mes įgaliname valstybės institucijas ar kitas suinteresuotas grupes keisti visuomenės nuostatas ar net daryti įtaką elgesio įpročiams (ekologiškas ir ekonomiškas vartojimas, socialinė atsakomybė keliuose, karas su korupcija ir pan.).

 

Kita vertus, valstybės institucijoms ar kitoms socialinėje sferoje veikiančioms organizacijoms mes padedame suprasti visuomenės lyderių, verslo atstovų ir kitų interesų grupių poziciją, kuri yra svarbi formuojant politiką, kuriant įstatymus, reglamentuojant elgesį.

 

Sektoriaus tyrimai:

Atlikdami tyrimus ir įvertindami, kokie veiksmai atneša sėkmę, mes tiesiame tiltą tarp valdžios ir visuomenės:

 • skanuodami visuomenės žinias, nuostatas, poreikius ir ketinimus;
 • fiksuodami socialinės elgsenos pokyčius;
 • vertindami socialinės komunikacijos sėkmingumą;
 • nustatydami socialinės komunikacijos instrumentų (informacinių žinučių, reklamų ir pan.) efektyvumą tikslinėms grupėms ir pan.

 

Valstybės institucijoms, kitoms socialinėje sferoje veikiančios organizacijoms, savo ruožtu, mes esame partneriai:

 • parenkant tinkamiausius tyrimo būdus, apibrėžiant tikslines grupes, nustatant optimalią respondentų imtį ir pan.;
 • kuriant ilgalaikes tyrimų strategijas;
 • konsultuojant tyrimų klausimais rengiant paraiškas ar ruošiant technines užduotis;
 • interpretuojant jau atliktų tyrimų ar kitos turimos informacijos rezultatus;
 • renkant ir analizuojant antrinę informaciją;
 • vertinant atliktų tyrimų kokybę.

 

Mūsų klientai socialiniame sektoriuje: Statistikos departamentas prie LRV, Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, M.Mažvydo biblioteka, Vilniaus Universitetas, Gelbėkit vaikus, KTU, Ūkio ministerija, NTAKD, TMO.