reputacijos tyrimai


Priešingai nei įvaizdis, reputacija yra ilgalaikę vertę turintis kompanijos nematerialusis turtas. Reputacija padeda kompanijoms lengviau išgyventi sunkmečiu, valdyti krizines situacijas, vykdyti ilgalaikės plėtros planus.

 

 

kas tai yra?

 

Naudojant kokybinę ir kiekybinę metodologijas,  įvertiname kompanijos reputaciją. Tyrimo metu:
Matuojamas kompanijų korporacinis reputacijos indeksas
Palyginamas su konkurentais
Nustatomos priežastys, lėmusios dabartinę kompanijos reputaciją
Įvertinamos dabartinės reputacijos pasekmės.

 

 

į kokius klausimus atsako tyrimas?

 

Reputacijos indeksas: kompanijos ir jos konkurentų reputacijos indeksas leidžia suprasti, kiek kompanija yra gerbiama, lyginant su konkurentais.
Reputaciją lemiantys veiksniai ir jų svoris: kokie veiksniai turi įtakos Jūsų įmonės reputacijai, kokie veiksniai yra stiprioji, kurie - silpnoji reputacijos pusė, koks kiekvieno veiksnio svoris reputacijos indekso vertėje.
WOM (angl. „word of mouth“): kokiu tonu ir kiek kalbama apie Jūsų kompaniją?
Reputacijos įtaka lojalumui: ar kompanijos reputacija skatina vartotojų lojalumą?
Įmonės išskirtinumas ir aktualumas: kiek kompanija išsiskiria ir turi savitą reikšmę rinkoje?

 

 

 

kodėl tai svarbu?

 

Sunkmečiu vartotojai jaučiasi pažeidžiami ir yra ypač jautrūs įmonės elgesiui bei sąžiningumui. Šis laikotarpis – tai laikas, kai galima sustiprinti arba sugriauti santykius su tikslinėmis auditorijomis.


Jūs kuriate naujus produktus, pasiūlymus, iniciatyvas, tačiau nesuprantate, kodėl vartotojai į juos nereaguoja, nepaisant Jūsų siūlomo patrauklaus kainos ir kokybės santykio, didesnės vertės lyginant su konkurentais? Galbūt Jūsų pasiūlymais tiesiog nepasitikima ir neigiamas WOM nustelbia Jūsų komunikaciją.


Įmonės savo komunikacijoje dažnai akcentuoja  dalykus, kuriuos vartotojai yra linkę vertinti kritiškai, pavyzdžiui, finansinę sėkmę. Kokią įtaką įvaizdžiui turi Jūsų komunikuojamos savybės? Kokios savybės būtų patrauklios Jūsų potencialiems ir esamiems klientams?