pakuočių tyrimai

Kaip apie knygą daugelis iš mūsų sprendžia iš jos viršelio, apie žmogų - iš jo rūbų ar kalbėjimo, taip apie produktą - iš jo pakuotės. Daug jau atliktų tyrimų įrodė, kad vartotojai, nežinodami produkto kainos ar gamintojo, apie produkto kokybę ar net „skanumą" puikiai sprendžia remdamiesi pakuote.

 

 

kas tai yra?

Tai produkto pakuotės įvertinimas bei rekomendacijos pakuotės tobulinimui.


Tiek pakuočių maketus, tiek jau pagamintas pakuotes testuojame kokybine ir / ar kiekybine metodologija:


Kokybinio tyrimo metu Jūs galite pajausti vartotojo santykį su testuojama pakuote ir gauti įvairiapusiškesnę, „jautresnę" informaciją apie pakuotės tobulintinas vietas.

Kiekybinio tyrimo pagalba gaunate tikslesnę informaciją apie testuojamą pakuotę, tačiau atsakymai yra standartizuoti. Kiekybinis tyrimas ypač naudingas, kai turite daug pakuotės variantų ir reikia išsirinkti vieną, kai tiksliai žinote, kokią žinią pakuotė turi perduoti vartotojui.


Pakuočių tyrimai atliekami, norint:

  • Suprasti dabartinės pakuotės įtaką prekės ženklo įvaizdžiui ir efektyvumui parduotuvėse
  • Atnaujinti produkto pakuotę
  • Įvesti naują produktą į rinką

 

 


į kokius klausimus atsako tyrimas?

Vertinant pakuotę, tyrimo metu analizuojami šie veiksniai:

 

 

kodėl tai svarbu?

Vartotojus ir pirkėjus vidutinio dydžio parduotuvėje pasitinka apie 60000 skirtingų prekių (SKU) ir kiekviena jų kovoja dėl dėmesio.


Jūsų produktas gali būti „gražioje“ pakuotėje, tačiau nepastebimas konkurentų pakuočių kontekste.


Jūsų pakuotė gali byloti apie tokius dalykus, apie kuriuos net neįsivaizdavote, pvz.:  „..šis maistas mėlynoje pakuotėje atrodo nešviežias...“, „...su šiomis įstrižainėmis brandas atrodo senoviškas...“


Net ir gerą pakuotę kartais reikia atnaujinti: produktus neatsinaujinančiose pakuotėse vartotojai linkę vertinti kaip suprastėjusios kokybės: „...šio alaus „bonkė“  jau seniai tokia pati, anksčiau šį alų dažnai gėriau, dabar, atrodo, skonis suprastėjo...“