vartotojo paveikslas

Prekės ženklas nėra logotipas, produktas ar personalija – prekės ženklas yra santykis su vartotoju, t.y. žmogaus jausmas apie produktą. Šiam santykiui išlaikyti būtina pažinti savo vartotojus, ypač prekės ženklo mylėtojus: kas jie? kokie jų unikalūs bruožai?

 

 

kas tai yra?

 

Esamų ir potencialių produkto vartotojų ar paslaugos naudotojų aprašymas, segmentų analizė remiantis kokybine ir / ar kiekybine metodologija.

Tyrimas gali būti dviejų tipų:


Esamo prekės ženklo vartotojo pažinimas, kas leidžia taikliau organizuoti reklamines kampanijas, "išgryninti" prekės ženklo įvaizdį, o esant poreikiui – jį modifikuoti, išryškinti savybes, kurios yra patrauklios Jūsų vartotojui.
Kategorijos vartotojų pažinimas – tyrimas leidžia tikslingai kurti prekės ženklą naujoms grupėms, turinčioms potencialo tapti prekės ženklo vartotojais.

 

į kokius klausimus atsako tyrimas?


Tradiciškai vartotojai aprašomi šiomis charakteristikomis:
Demografija: lytis, amžius, gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis
Socialinė klasė: išsilavinimas, pareigos, pajamos
Psichografinis tipas: asmenybės bruožai, vertybės
Gyvenimo būdas: kur Jūsų vartotojai lankosi? ką jie mėgsta? ko jie bijo?
Santykis su kategorija: įsitraukimas, lojalumas

Vartojimo įpročiai ir pirkimo elgsena

 

 

kodėl tai svarbu?


Kiekvienas prekės ženklas turi savo „veidą“, kurį neišvengiamai atspindi vartotojas – pažinę savo vartotoją, geriau pažinsite savo prekės ženklą ir jo silpnąsias vietas.


Kiekviena kategorija turi savo tipinį vartotoją – pažinę kategorijos vartotoją, suprasite, kokiu „tonu“ kalbėti Jūsų prekės ženklui, kaip formuoti išskirtinumą.


Kaip ir visuomenė, keičiasi ir vartotojai – tyrimas padės suprasti, kuo gyvena šiuolaikinis jaunimas, kas yra šiuolaikiška mama, ko nori provincijos verslininkai... ir pan.